Firma audytorska nr PANA 2519

DORADZTWO

Proponujemy Państwu doradztwo w ramach:

Organizacji rachunkowości

  • analiza i ocena funkcjonowania systemu księgowości i kontroli wewnętrznej,
  • doradztwo w zakresie organizacji systemu księgowości i kontroli wewnętrznej,
  • opracowywanie polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnych, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.

Informatyzacji rachunkowości

  • precyzowanie indywidualnych potrzeb w zakresie informatyzacji,
  • przeprowadzanie studium wdrożeniowego przygotowującego do wprowadzenia systemu informatycznego,
  • pomoc i współuczestniczenie we wdrażaniu systemu informatycznego.

Biznesu i podatków

  • doradztwo podatkowe,
  • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
  • bieżące konsultacje z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

WSPÓŁPRACA