Firma audytorska nr PANA 2519

AUDYTY

Usługi audytu oraz inne usługi atestacyjne świadczone przez naszą spółkę obejmują:

  • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • przegląd rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
  • badanie planów przekształcenia, łączenia i podziału spółek,
  • audyt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE,
  • audyt prawidłowości wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej – ustawa o OZE.

Usługi audytu świadczone są każdorazowo przez biegłych rewidentów oraz wspomagających ich pracę aplikantów lub asystentów.

Celem przygotowania dedykowanej dla Państwa oferty zachęcamy do skorzystania z interaktywnego formularza lub formularza w formacie MS Word.

WSPÓŁPRACA